Utrecht sluit coalitieakkoord: Nieuwe energie voor Utrecht

Streefwaarden hanteren van Wereldgezondheidsorganisatie normen lucht en geluid

3-7-2019  Het nieuwe coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ van GroenLinks, CDA, D66, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie in de provincie Utrecht heeft een positieve invloed op het omgevingsbeleid, de gebiedsontwikkeling en de mobiliteit door de streefwaarden te hanteren van de Wereldgezondheidsorganisatie normen voor lucht en geluid. Het akkoord biedt, wat onze vereniging betreft, genoeg uitdaging voor de komende vier jaar. We ondersteunen de provincie en blijven constructief in overleg.

Bereikbaarheid

Het project U Ned, dat de provincie Utrecht samen met het Rijk is gestart, besteedt veel aandacht aan duurzame mobiliteit en verbetering van het openbaar vervoer. Dit project moet leiden tot onomkeerbare besluiten om de bereikbaarheid in de regio te garanderen. Ook wordt geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, waarbij de voorkeur wordt uitgesproken de Noordelijke randweg te voorzien van drie onderdoorgangen in plaats van twee. De provincie respecteert de besluiten van het uitgevoerde project van voltooiing en verbreding van de Ring Utrecht van de A12 en A27. Positief is dat de besluiten rondom de ring Amersfoort en Veenendaal-Oost niet opnieuw ter discussie staan. Verder is het goed om te lezen dat vervoer over water wordt gestimuleerd en gezocht wordt naar innovatieve oplossingen voor duurzame stadsdistributie.

Economie

Het akkoord is gericht op de versterking van de economische ontwikkeling: investeren in een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij waar kansen liggen voor internationaal georiënteerd ondernemen en behoud van de top-3-positie van economische regio’s in Europa.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder