Utrecht voert duurzame ambities door

Meer ruimte voor laden en lossen met schone voertuigen

06-04-2018  Het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad wordt flink uitgebreid per 1 mei en dat heeft ook voor het vrachtverkeer gevolgen. Dankzij goede afspraken met de gemeente, het centrummanagement Utrecht en TLN zijn er voor duurzame voertuigen ruimere venstertijden.

Afgelopen september werden de afspraken op papier gezet. Naast de uitbreiding van het voetgangersgebied en het verruimen van de venstertijden voor duurzame voertuigen gaan de partijen werken aan nog meer logistieke concepten. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor bundeling, waardoor tijdens winkeltijden meer ruimte is voor bezoekers van de binnenstad. Zo wordt bijvoorbeeld op verschillende locaties in de stad geëxperimenteerd met zogenaamde ‘stop&drop’-plekken. Ondernemers doen ervaring op met nieuwe logistieke concepten en schone voertuigen in kader van de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie (ZES).

Tijdlijn Green Deal ZES

Tot 2020 zijn er diverse maatregelen en projecten gericht op het stimuleren van de duurzaam transport en bevoorraden. Over twee jaar vindt er een evaluatie plaats van de pilotprojecten en de maatregelen, overigens ook op landelijk niveau. Belangrijke criteria voor ondernemers zijn de mate van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de zero emissie alternatieven. Op basis van de evaluatie wordt beoordeeld of de venstertijden voor schone voertuigen verder kunnen worden verruimd, ten koste van de bevoorradingstijd voor minder schone voertuigen. Met deze werkwijze streven de partijen naar het realiseren van een emissievrije bevoorrading in 2025.

Landelijk loket

Wij zetten ons in om de kennis en ervaringen over de pilotprojecten te verspreiden. Daarnaast wil evofenedex het aantal gemeenten dat samenwerkt binnen de Greendeal ZES fors uitbreiden. Om op deze wijze door schaalvergroting de betaalbaarheid en beschikbaarheid van schone voertuigen te stimuleren. Daarnaast maken wij ons sterk voor een transparante en eenduidige Greendeal ZES-aanpak richting 2025 en voor één landelijk loket voor alle ontheffingen en privileges die nodig zijn voor de toegang tot de steden. Hierdoor worden innovatieve ondernemers ontlast in de lokale regeldruk.

Nieuwe aanleverroutes

Bekijk hieronder de nieuwe aanleverroutes van de Gemeente Utrecht.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder