Domstad zoekt naar maatwerk in bevoorrading historisch centrum

Leestijd: 2 minuten

02-05-2022  De commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht (CABU) is gevraagd om een advies uit te brengen over de conceptaanpassingen ontheffingsbeleid zwaar verkeer binnenstad. De CABU is een samenwerkende adviesgroep bestaande uit evofenedex, TLN, VNO-NCW midden & Centrummanagement Utrecht. De CABU werkt samen met de gemeente en adviseert het college van B&W over de bereikbaarheid en mobiliteit in en rondom de stad Utrecht.

Op 17 maart 2022 heeft de gemeente Utrecht een voorstel voor aangepaste regels gepubliceerd voor ontheffing op verkeersmaatregelen. Deze aanpassing gaat ook over ontheffing voor zwaar verkeer in het wervengebied. Het doel van de aanpassingen is het beschermen van de werfkelders. Uiteraard onderstreept de CABU het belang van het onderhouden van het historisch erfgoed in het centrum, maar maatwerk en bevoorrading moeten wel in de plannen worden meegenomen.

Aslastbeperking

Er wordt door de gemeente Utrecht een uitbreiding van het aslastbeperking gebied voorgesteld. In het nieuwe plan behoren ook de toegangswegen voor het wervengebied tot deze zone. De CABU is echter niet voor een uniforme aslastnorm waarbij de zwakste punten, de zwakste kelders, deze norm bepalen. Uiteraard is het in ieders belang om ervoor te zorgen dat historisch erfgoed zoals de werfkelders in het centrum verantwoord worden gebruikt en niet onnodig belast worden door té zwaar verkeer. We willen er voor waken dat we ons begeven op een glijdende schaal, waarbij het weren van té zwaar verkeer verandert in het weren van zwaar verkeer en vervolgens in het weren van verkeer an sich. Daarom wordt er vanuit de CABU aan de gemeente gevraagd op welke manier deze aslastbeperking tot stand gekomen en of er rekening kan worden gehouden met de elektrificatie van het wagenpark (deze voertuigen zijn immers zwaarder).

De gemeente Utrecht geeft in de plannen aan te willen werken met een aanvraagprocedure waarbij het principe ‘geen ontheffing, tenzij’ leidend is. Voor een ontheffing wordt een procedure gestart die 26 weken in beslag kan nemen en waarbij er een zeer zware bewijslast bij de ondernemers komt te liggen. De CABU begrijpt dat zaken zorgvuldig gewogen moeten worden, maar een aanvraagprocedure van een half jaar is simpelweg gericht op ontmoediging, met impact op o.a. essentieel transport. Bovendien luistert logistiek nauw en is het geregeld een last minute kwestie. De CABU adviseert het college om te werken met een efficiënte aanvraagprocedure en duidelijke kaders voor incidenteel transport, waardoor de bewijslast niet enkel bij de ondernemer ligt.

Het mag niet zo zijn dat in een tijd waarin efficiëntie en duurzaamheid (ook bij de ondernemers zelf) hoog in het vaandel staan, deze ambities door het ontheffingsbeleid worden tegengewerkt. De CABU hoopt op regelgeving waarin deze verschillende belangen en ontwikkelingen worden meegenomen en blijft hier het gesprek over voeren met de gemeente Utrecht.

Adviezen

De uitgebrachte adviezen door de CABA liggen ondertussen bij het college. evofenedex wachten de reactie af. Ondernemers die aanlopen tegen soortgelijke problemen bij de bevoorrading in Utrecht vragen wij contact op te nemen met de ledenservice van evofenedex. Mail hiervoor naar ledenservice@evofenedex.nl of bel 079 346 73 46.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder