02-12-2011  Het bedrijfsleven in de provincie Utrecht (KvK’s Midden-Nederland en Gooi,- Eem- en Flevoland, VNO-NCW Midden, Bouwend Nederland, TLN, EVO, MKB Midden ) is blij met de extra maatregelen die de overheid de komende jaren treft om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

De regio en de minister hebben afgesproken om binnen nu en 2014 de spitsstroken langer open te stellen, op- en afritten te verdubbelen en ‘groene golven’ in te stellen.

Met het ‘robuuster’ maken van de snelwegen en bij op- en afritten worden de files met circa 20 procent gereduceerd. Kleine aanpassingen zoals de verdubbeling van op- en afritten maken voor reizigers groot verschil.

Nieuwe werken

Het bedrijfsleven investeert zelf ook met maatregelen rond het nieuwe werken. De totale investering bedraagt 225 miljoen euro. Dit alles is afgesproken binnen het programma Beter Benutten.

Bedrijven, met name in de dienstverlening, nemen extra maatregelen om het nieuwe werken te introduceren. Werkgevers stimuleren werknemers om thuis te werken, flexibelere werktijden aan te houden en hun reisgedrag aan te passen. Hiermee worden de files tijdens de ochtend- en avondspits teruggedrongen.

Multimodaal

Het bedrijfsleven is blij met de investering in multimodaal goederenvervoer. Zo maakt de overheid binnen het project Port of Utrecht de aanleg van een Ro-Ro kade mogelijk en zijn er plannen voor een binnenhaven in Nieuwegein.

Met Beter Benutten wil het kabinet de files op de drukste trajecten terugdringen met 20 procent. Beter Benutten richt zich op de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden, Utrecht, Brabant, Arnhem-Nijmegen en Maastricht. In deze gebieden worden projecten indien mogelijk versneld uitgevoerd.