01-11-2011  Het CBS, EVO en TLN willen de enquête ‘Verkeer en Vervoer over de weg’ vereenvoudigen. Zij organiseren daarom een bijeenkomst waar bedrijven de kans krijgen hierover mee te praten.

Het nieuwe formulier moet met ingang van 2013 de huidige vragenlijst vervangen.

De bijeenkomst vindt plaats op 28 november van 16.00 uur tot 20.00 uur in het LEF future center in Utrecht.