Sinds 1 juli van dit jaar zijn werkgevers verplicht tot het overleggen van een deskundigenoordeel van het UWV op het moment dat er een ontslagverzoek wordt ingediend vanwege het niet meewerken aan re-integratie of vanwege veelvuldig ziekteverzuim van een medewerker. Het aanvragen van een dergelijk deskundigenoordeel is gratis.

Kantonrechter

Vanaf 1 juli 2015 kan men bij het UWV terecht voor een ontslagaanvraag wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (nadat de werkgever voldaan heeft aan de loondoorbetalingsverplichting van minimaal 2 jaar). Echter, voor een ontslag vanwege zeer regelmatig ziekteverzuim of het niet nakomen van re-integratieverplichtingen, zal men zich moeten wenden tot de kantonrechter. Ook bij de kantonrechter is een werkgever verplicht om dan een UWV-deskundigenoordeel te overleggen.

Niet op kosten jagen

De eis dat er een deskundigenoordeel van het UWV dient te worden overlegd, mag werkgevers echter niet voor hoge kosten stellen. Daarom is er in de Wijziging van de Beleidsregel kosten Aanvraag Deskundigenoordeel opgenomen dat dit oordeel gratis is wanneer het oordeel nodig is voor een ontslag wegens ziekte bij de kantonrechter. Niettemin is het UWV-deskundigenoordeel niet in alle gevallen gratis. Een reguliere aanvraag voor een deskundigenoordeel van het UWV kost nog altijd € 400,00.