05-08-2015  De Eemshaven wordt beter bereikbaar voor schepen met een diepgang tot veertien meter. Hiervoor wordt de vaarweg Eemshaven-Noordzee verruimd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het tracébesluit hiervoor met een kleine aanpassing in stand gelaten. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Bezwaren

Tegen een eerder besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van september 2014 waren verschillende organisaties in het geweer gekomen. Zij vrezen dat Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden worden aangetast door het verspreiden van het slib dat vrijkomt door de verruiming van de vaarweg. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mocht de minister zich op basis van onderzoeken op het standpunt stellen dat de slibverspreiding de Natura 2000‑gebieden niet aantast.

Energiecentrum

Volgens de minister is het nodig om de vaarweg Eemshaven-Noordzee te verruimen om de Eemshaven beter bereikbaar te maken voor schepen met een diepgang tot veertien meter, zodat de haven zich kan ontwikkelen tot een belangrijk energiecentrum.