Vaarwegen worden beter bediend

Programma ‘Beter Bediend’ zorgt voor efficiëntieslag binnenvaart

28-01-2020  Vanaf 31 januari is het bedieningsregime voor de belangrijke Algerasluis in de Hollandse IJssel verruimd. Binnenvaartschepen hoeven zich nu nog maar twee uur van te voren aan te melden in plaats van de gebruikelijke vier uur. Onlangs is ook de bediening op de Brabantse kanalen al verruimd. Hiermee wordt de binnenvaart efficiënter en betrouwbaarder voor handels- en productiebedrijven.

Door de verruiming van de bediening van de Algerasluis hebben handels- en productiebedrijven een betrouwbaarder inzicht in de ‘just-in-time’-levering en meer flexibiliteit in de afstemming voor het laden en het lossen. Het transport gaat vaak gepaard met een strakke planning, en het verkorten van de aanmeldtijd is een belangrijke stap voor een efficiënt en ongehinderd logistiek proces. Verhoef Access Technology, gevestigd in Aalsmeerderbrug, transporteert met regelmaat installaties per binnenvaartschip naar de Rotterdamse en Antwerpse haven via de Algerasluis. Logistiek manager Jan Snoey: ‘Vaak gaat het transport gepaard met een strakke planning, in zowel in de afstemming tussen de productie en het laden van het binnenvaartschip in de Ringvaart te Aalsmeerderbrug als het lossen in de haven. Voor een betrouwbaarder inzicht in de just in time-levering is het inkorten van de aanmeldtijd belangrijk.' 

Brabantse kanalen

Onlangs is ook de service voor de bediening op de Brabantse kanalen verbeterd. Dit betekent dat een schip nu vlot en efficiënt kan doorvaren en op aanvraag direct bediend wordt. Hierdoor kan de beroepsvaart gaan profiteren van verruimde bedientijden op de Zuid-Willemsvaart van Veghel naar Nederweert. Dit jaar wordt er ook verder gewerkt aan verbeteringen op de binnenvaartcorridors Lemmer – Delfzijl en Roggebotsluis – Nijkerkerssluis.

'Beter bediend'

Deze maatregelen komen voort uit het programma ‘Beter Bediend’, waarmee de reistijden en betrouwbaarheid van de vaarwegen worden verbeterd. evofenedex werkt samen met BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) en Rijkswaterstaat aan de uitvoering van het programma. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vijf miljoen beschikbaar om te werken aan efficiëntere bediening, een vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en een actuele en uniforme informatievoorziening.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder