25-09-2012  Als het gaat om de vacatures in logistiek en inkoop was 2012 een kille zomer. In de eerste paar maanden van 2012 stegen de vacatures nog ten opzichte van eind vorig jaar. Die opwaartse trend is nu omgeslagen in een daling van -32 procent in augustus.

Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Logistiek en Inkoop, 3e kwartaal 2012’ van Michel Verdoold, competence director L&P bij Yacht.

Over het hele jaar tot en met augustus 2012 komt de daling van online en printvacatures voor hoogopgeleide inkoop en logistiekprofessionals uit op -21 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011.

Kostenbesparingen

Logistiek daalt met -24 procent en inkoop met -19 procent. Volgens Verdoold is dit opmerkelijk omdat tot het tweede kwartaal juist logistieke vacatures zich beter ontwikkelden dan de inkoopvacatures.

Hieruit valt volgens de competence director af te leiden dat kostenbesparingen weer hoger op de agenda staan dan verbetering van de bedrijfsvoering.

Werkzoekenden

Volgens Verdoold zijn er wel kansen voor werkzoekenden in de logistiek en inkoop.  Binnen inkoop is veel behoefte aan ervaring met prestatie-inkopen en Europese aanbestedingen. Ook wordt kennis van het opzetten van maatschappelijk verantwoord inkopen en corporate social responsibility programma's veel gevraagd.

Voor logistieke professionals is ervaring met sales & operationsplanning een plus en blijft hoogstaande kennis van lean six sigma veel gevraagd.