Wijs medewerkers op coronaregels tijdens vakantie

leestijd 2 minuten

23-06-2021  De vakantieperiode breekt aan en veel medewerkers plannen een reis naar het buitenland, nu er door versoepelingen meer mogelijkheden zijn om te reizen. Wij krijgen regelmatig van leden de vraag waar zij aan moeten denken om de vakantieperiode zorgeloos door te komen. 

Wij zetten hieronder een aantal tips op een rij: 

1. Wijs werknemers op de reisadviezen van de overheid en de quarantainemaatregelen

Je kan als werkgever werknemers niet verbieden af te reizen naar een land met een oranje of rode kleurcode, maar het is wel belangrijk hen te wijzen op de gevolgen van een reis naar een gebeid met een negatief reisadvies.

Als je terugreist naar Nederland vanuit een zeerhoogrisicogebied, geldt namelijk een verplichte quarantaine van tien dagen. Als de werknemer op de vijfde dag na aankomst negatief test op corona, stopt de quarantaine. Er kan een hoge boete (339 euro) volgen als de werknemer zich niet houdt aan deze quarantaineverplichting.

Voor gebieden met een oranje reisadvies door corona geldt het dringende advies om tien dagen in quarantaine te gaan. Ook hier kan de periode verkort worden door een negatieve coronatest.

De quarantaineplicht geldt niet na een reis naar een land met een groen of geel reisadvies. De actuele reisadviezen vind je hier en op de website van de Rijksoverheid kun je een checklist vinden voor het inreizen in Nederland tijdens corona.

2. Waarschuw werknemers schriftelijk voor de gevolgen van quarantaine voor hun loondoorbetaling

Als een bestemming kleurcode oranje of rood heeft en een werknemer toch met vakantie gaat naar deze bestemming, dan kan dit effect hebben op het recht op loondoorbetaling. De werknemer neemt namelijk zelf bewust het risico om af te reizen naar deze bestemming. Of hij wel of niet doorbetaald krijgt in de quarantaineperiode, ligt dus in zijn invloedsfeer. Als de werknemer door de thuisquarantaine niet kan werken, kan je besluiten gedurende deze periode niet het loon door te betalen. Je staat als werkgever sterker als je de werknemer van tevoren ook schriftelijk hebt gewaarschuwd voor deze gevolgen. Je kunt ook in onderling overleg afspreken dat de werknemer extra vakantiedagen opneemt voor de periode dat hij niet kan werken. Daartoe kun je een werknemer echter niet verplichten. Als de werknemer tijdens de quarantaineperiode thuis zijn werkzaamheden kan verrichten, dan is er geen reden om het loon niet door te betalen. Hij mag dan gedurende de quarantaineperiode niet op het werk verschijnen, om besmetting te voorkomen.

De vraag of de situatie dat de kleurcode tijdens de vakantie verandert van geel naar oranje/rood ook voor risico van de werknemer komt, is nog niet door een rechter beantwoord. Anders dan vorig jaar weten wij nu wel dat kleurcodes van gebieden snel kunnen veranderen. De werknemer die op vakantie gaat naar een land met kleurcode geel weet dus dat het risico bestaat, dat tijdens de vakantie het land oranje of rood kleurt, waardoor hij of zij in quarantaine moet. Dit is een argument om aan te voeren dat dit meer in de risicosfeer van de werknemer ligt dan in die van de werkgever en dat daardoor ook in deze situatie geen recht op loon bestaat, als het werk niet thuis uitgevoerd kan worden.

3. Houd toezicht of werknemers wel in quarantaine gaan

Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkomgeving, waarbij besmettingen binnen het eigen bedrijf voorkomen worden. Daarnaast is het van belang dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt. Je hebt als werkgever dus een gerechtvaardigd belang om te vragen waar de werknemers op vakantie zijn geweest, hoewel dit negatieve gevolgen voor de werknemer kan hebben. Stuur werknemers waarvan je weet dat zij in een risicogebied zijn geweest naar huis en wijs hen op de quarantainemaatregelen. Als een werknemer liegt over zijn vakantiebestemming om te voorkomen dat hij zijn aanspraak op loon verliest, kan dit leiden tot een ontslag wegens verwijtbaar handelen zonder aanspraak op en transitievergoeding. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Zwolle.

Vragen?

Als leden van evofenedex vragen hebben over de arbeidsrechtelijke gevolgen van thuisquarantaine na vakantie, dan kunnen zij contact opnemen met de juristen van evofenedex, telefoon 079 3467 346,  e-mail bedrijfsjuristen@evofenedex.nl.

Marinke
Contact

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder