Besteed extra aandacht aan veilig werken

Jongeren zijn vaker betrokken bij een arbeidsongeval

29-06-2021  Heel wat bedrijven zetten in de zomermaanden scholieren en studenten in als vakantiekracht, bijvoorbeeld in het magazijn. Omdat uit onderzoek is gebleken dat jongeren vaker betrokken zijn bij een arbeidsongeval, is het wel zaak om extra aandacht te geven aan het voorkomen van zulke ongevallen. Een paar tips:

  • maak je gebruik van uitzendkrachten? Dan moet je vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van de RI&E naar het uitzendbureau sturen (artikel 5, lid 5 Arbowet). Dat wil zeggen dat deel van de RI&E dat relevant is voor het werk van de uitzendkracht. Vergeet hierbij ook het coronaprotocol niet. Op hun beurt moeten uitzendbureaus verplicht de RI&E verstrekken aan hun uitzendkrachten/werknemers (artikel 11, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs).
  • besteed bij binnenkomst veel tijd aan de jongeren om ze te leren kennen. Geef voorbeelden en laat filmpjes zien om ze duidelijk te maken hoe belangrijk veilig werken is. Beelden spreken meer tot de verbeelding dan woorden;
  • wees je ervan bewust dat een jongerenbrein anders werkt dan het volwassenbrein als het gaat om bijvoorbeeld het nemen van risico’s en groepsdruk;
  • jongeren die 16 of 17 jaar zijn, mogen alleen onder toezicht werken van iemand die ouder is dan 18. Toezicht houden is meer dan alleen ergens anders in het magazijn aanwezig zijn. Wat niet mag is jongeren onder de 18 laten werken met gevaarlijke stoffen of op werkplaatsen met forse geluidsoverlast;
  • als een jongere van 16 of 17 aan de slag gaat met een machine waarbij risico’s op de loer liggen, moet een leermeester volledig toezicht houden. Daarnaast moet deze leermeester vooraf adequate voorlichting geven over het gebruik, de gevaren en de procedures rondom het gebruik van de machine. In deze ledenvraag lees je hier meer over;
  • zorg ervoor dat jongeren goed worden geïnstrueerd op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Verstrek ze bij aanvang van de dienst en zie erop toe dat ze ook worden gebruikt. Denk daarbij aan veiligheidsschoenen en -hesjes, maar ook aan mondkapjes, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming of handschoenen;
  • zorg ervoor dat jongeren veilig blijven werken door ze erop aan te blijven spreken en wijzen. Speel niet voor politieagent, maar vertel ze waar de gevaren in het werk liggen en hoe ze die kunnen ontwijken. Daag ze uit om mee te denken over veilig werken;
  • houd er rekening mee dat medewerkers verplicht in quarantaine moeten na een reis. Dit kan er ook toe leiden dat de planning lastiger rond te krijgen is. In dit artikel lees je er meer over.
  • tot slot: wees open en maak duidelijk dat ze altijd iets mogen vragen en dat domme vragen niet bestaan.

Meer tips?

Om bedrijven handvatten te geven voor een zorgeloze zomer met flexibele arbeidskrachten, hebben we nog een paar extra tips opgesteld, zowel voor het management als de werkvloer.