Vakbonden maken werk van ketenaansprakelijkheid

Het houden van toezicht op loonbetalingen wordt steeds belangrijker.

10-12-2018  De vakbonden maken steeds meer werk van ketenaansprakelijkheid. Voor hen is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) hét middel om de belangen van binnenlandse en buitenlandse werknemers van vervoerders te behartigen, ook met het oog op oneerlijke concurrentie.

Keurmerk PayChecked in Transport

Als een vervoerder de regels voor een juiste loonbetaling overtreedt, bewust of onbewust, is de opdrachtgever medeaansprakelijk volgens de WAS. We spreken dan over ketenaansprakelijkheid. Vervoerders kunnen met het keurmerk PayChecked in Transport aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is. Dit keurmerk is het antwoord van een opdrachtgever mocht hij geconfronteerd worden met een claim. Een heel belangrijk keurmerk dus voor verladers.

Keurmerk biedt waarborg

Jurist Peter Ruyter adviseert onze leden hoe om te gaan met ketenaansprakelijkheid. Ruyter licht toe: “Zakendoen met een gecertificeerde transportonderneming voorkomt dat een opdrachtgever zelf onderzoek naar correcte loonbetalingen moet uitvoeren, want die controle is al gedaan. Het keurmerk is voor een opdrachtgever een waarborg. Het werkt dus in het voordeel van opdrachtgevers én transporteurs. Iedere onderneming met een PayChecked-keurmerk wordt periodiek gecontroleerd, ten minste eenmaal per twee jaar.”

Register van bedrijven met keurmerk

PayChecked heeft online een actueel register met alle bedrijven met een geldig keurmerk, met naam- en adresgegevens. Ons advies is te checken of je vervoerders hierin staan, en hen anders te verzoeken het keurmerk zo spoedig mogelijk te behalen. “Want let op”, stelt Ruyter, “een vrijwaringsclausule in een vervoerscontract is onvoldoende om als opdrachtgever beschermd te zijn voor de ketenaansprakelijkheid. Er geldt binnen de WAS voor opdrachtgevers een onderzoeksplicht om na te gaan of de opdrachtnemer een juiste loonbetaling voert.”

Controle en toezicht steeds belangrijker

Het houden van toezicht op loonbetalingen wordt steeds belangrijker. Ruyter: “Verschillende vakbonden doen gezamenlijk onderzoek naar juiste loonbetaling en zij stellen de verladers hiervoor medeaansprakelijk. De aansprakelijkheid geldt voor de directe opdrachtgever en vervolgens voor de eerstvolgende schakel. Daarom is het belangrijk te borgen dat PayChecked ook verderop in de keten is gewaarborgd, bijvoorbeeld in het geval dat een schakel ertussenuit valt door een faillissement. Het is dus zaak als verlader je goed te waarborgen tegen verstopte misstanden verderop in de keten.”

Voor meer informatie over de WAS en het keurmerk PayChecked in Transport kun je contact opnemen met onze bedrijfsjuristen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder