Februarinummer online toegankelijk voor thuiswerkers

Leestijd 2 minuten

11-02-2021  Het februarinummer van vakmagazine globe is als proef nu ook online beschikbaar. “Bij veel lidbedrijven is thuiswerken momenteel de norm voor een groot deel van hun medewerkers”, legt directeur Bart Jan Koopman van evofenedex uit. “Hierdoor kunnen de abonnees globe niet of pas later lezen. Ook is het lastig het blad door te geven aan collega’s. Om globe toch voor onze leden toegankelijk te houden, kun je het laatste nummer nu downloaden via de website.”

“Snelheid, innovatie en slagkracht zijn key om als exportnatie toonaangevend te blijven.” Met dit statement zet Rik Jacobs van 3D Systems de toon van de nieuwste editie van globe. Wat kun je als exporteur of importeur dit jaar verwachten op het gebied van handel en logistiek? De gevolgen van de brexit worden steeds duidelijker zichtbaar, corona is nog niet overwonnen en handelsbelemmeringen zijn er nog te veel. Bijvoorbeeld in het kielzog van de handelsoorlog tussen China en de VS.

Brexit-wegwijzer geactualiseerd

Snel kansen kunnen pakken is dit jaar dan ook een belangrijke competentie. Net als incasseringsvermogen, want volgens de Corona Export Monitor waren exporteurs bij de start van het nieuwe jaar minder positief over 2021. De nog altijd niet bedwongen COVID-19-pandemie is hiervan de voornaamste oorzaak, gevolgd door de steeds duidelijker zichtbaar wordende impact van de brexit. In zijn artikel ‘Deal or no deal?’ gaat Joost Maassen in op de juridische gevolgen van de brexit, waar hij als Nederlands advocaat en solicitor of England & Wales alles over weet. Ook de ledenadviseurs van evofenedex beantwoorden weer allerlei vragen. Veel daarvan kun je makkelijk en snel terugvinden in onze zojuist geactualiseerde Brexit-wegwijzer.

Omgaan met handelsbelemmeringen

Beleidsadviseur Internationaal Ondernemen Anne Griffioen neemt de tarifaire en non-tarifaire handelsbelemmeringen onder de loep en geeft tips over hoe je daarmee om kunt gaan. Aan de hand van CETA laat zij zien dat het ook voor mkb'ers interessant is gebruik te maken van de preferentiële tarieven van vrijhandelsverdragen.

Ook onze twee belangrijke handelspartners China en de Verenigde Staten ontbreken niet in deze editie. Komt de door velen gehoopte hernieuwde toenadering tot Europa er onder Joe Biden echt, of zal zijn handelspolitiek niet wezenlijk verschillen van diens onvoorspelbare voorganger Donald Trump? De eerste signalen lijken hoopvol. Middels een interview met Boudewijn Poldermans, vicevoorzitter van de Netherlands China Business Council, zoomen we in op het Comprehensive Agreement on Investment, dat de Europese Unie en China eind 2020 sloten.

Dual-use goederen en mensenrechten

Wie geïnteresseerd is in juridische zaken, kan zich uitleven op de artikelen van Sebastiaan Bennink van BenninkAmar en Marijn van Tuijl van Ploum. De eerste gaat in op het nieuwe exportcontroleregime waarmee de EU haar pijlen richt op de uitvoer, doorvoer en overbrenging van dual-use goederen. Doel hiervan is het voorkomen en bestraffen van mensenrechtenschendingen. Marijn schrijft over de nieuwe Import Controle Verordening van Brussel tegen de invoer van onveilige producten.

10 aandachtpunten voor verkiezingen

Op 17 maart zijn in Nederland weer Tweede Kamerverkiezingen. evofenedex heeft hiervoor een checklist met 10 aandachtpunten opgesteld. Als ondernemersvereniging willen wij dat het nieuwe kabinet daarmee rekening houdt bij het opstellen van het regeerakkoord. Beleidsadviseur Adam Elzakalai kijkt hoe de politieke partijen hun idealen en ideeën over handel en logistiek verwoord hebben in hun verkiezingsprogramma’s, en waar de komende regeerperiode extra aandacht aan moet worden gegeven.

Hightech verbindt Nederland en Zuid-Korea

Joanne Doornewaard, de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea, vertelt over de handelsrelaties in dit Aziatische land. Hier liggen volgens haar veel kansen voor exporteurs die zich richten op duurzaamheid, innovatie en hightech. “Nederlandse ICT-bedrijven kunnen hier slagen met oplossingen voor bijvoorbeeld artificial intelligence.” De tien winnaars van het Oranje Handelsmissiefonds 2020 krijgen in elk geval ondersteuning bij het realiseren van hun exportambities.

Tot slot: wees als internationaal ondernemer altijd alert op valutaschommelingen. Lees daarom het artikel van Joep Backx van WorldFirst over drie mogelijke valutaverrassingen voor 2021.

Vakmagazine globe van februari nu online beschikbaar

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder