Valkuilen van export | wetgeving

Zes veel voorkomende fouten bij exporteren en tips om ze te voorkomen

29-10-2018  Exporteren doen we in Nederland al eeuwenlang. Met name de afgelopen 100 jaar steeg de export explosief. Van 373 miljoen euro in 1917 tot 469 miljard in 2017. Hoewel er volop kansen liggen, blijkt internationaal ondernemen in bijna alle gevallen een proces van vallen en opstaan. Dat er regelmatig iets misgaat, heeft vaak te maken met onwetendheid. Met wat voorkennis is het prima mogelijk om voor het eerst te exporteren zonder direct blauwe plekken op te lopen.

Fout 5: wetten voor producten niet kennen

Buitenlandse wet- en regelgeving blijkt voor veel ondernemers een flinke drempel bij internationaal zaken doen. Soms gooit zelfs de Nederlandse overheid roet in het eten. Dat overkwam een bedrijf dat een product wilde leveren aan Pakistan, waarvoor geen exportvergunning nodig was. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschikte echter over geheime informatie over de afnemer en het doel van de geleverde producten. De spullen kwamen om die reden de grens niet over. Misgelopen bedrag? Een paar ton.

De tip

Bovenstaand voorbeeld is uiteraard extreem. Slechts bij een select groepje landen geldt een verscherpte regelgeving vanwege verhoogde veiligheidsrisico’s. Denk aan landen als Pakistan, Iran, Rusland en Noord-Korea. Desalniettemin kennen veel exportlanden andere wetten en regels en zijn daarin onverbiddelijk.

Zo eisen veel landen buiten Europa bijvoorbeeld dat bepaalde producten eerst worden getest. Verpakkingen en gebruiksinformatie moeten veelal in de taal van het land en soms is ook een technische aanpassing vereist. Vermoed je dat er net zoals in het genoemde voorbeeld ook nog handelsbelemmeringen van toepassing zijn? Informatie over de lokale regels van het land waarnaar je exporteert zijn te vinden in de Market Access Database van de Europese Commissie. Wil je weten of er ook vanuit Nederland restricties zijn? Daarvoor kun je bij de RVO terecht.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder