Van CO2 naar CO3, logistiek duurzamer en efficiënter02-11-2011  Gisteren is tijdens het NDL/HIDC seminar ‘Samen sterk’ het project CO3 (Collaborative Concepts for Co-Modality) voor het eerst aan een breed publiek gepresenteerd. Dit Europese programma moet de Europese logistiek efficiënter en duurzamer maken door de verladende sector meer te laten samenwerken.

De capaciteit van het transportsysteem in Europa is structureel onderbenut. Statistieken tonen aan dat 1 op de 4 vrachtwagens leeg rijdt en dat de andere gemiddeld maar voor 57 procent van hun maximaal gewicht gevuld zijn.

Bundelen

Het bundelen van goederenstromen van verschillende bedrijven is een oplossing om dit probleem te lijf te gaan. Bedrijven die hun logistieke stromen bundelen in een zogenoemd horizontaal samenwerkingsverband kunnen drastische verbeteringen realiseren op economisch, maatschappelijk en milieuvlak.

Toch stoten bedrijven die zo willen samenwerken nog op te veel praktische hindernissen. Eén van de doelstellingen van CO³ is om deze hindernissen weg te werken. 

Consortium

Stuwende kracht achter CO³ is een consortium van 18 Europese partners die de krachten zullen bundelen om de bestaande concepten van horizontale samenwerking verder aan te scherpen en deze samen met verladers om te zetten naar de praktijk.

Het project, dat loopt tot september 2014, kan putten uit de expertise van een uitgebreid netwerk van Europese bedrijven en kennisinstellingen.

De door het consortium ontwikkelde kennis en instrumenten zullen zo snel mogelijk met de hele Europese markt worden gedeeld.

In EVO Logistiek 8 leest u meer over CO3. Het nummer verschijnt begin december.