26-05-2015  Vanaf 1 juli 2015 komt er een wettelijk scholingsrecht, waardoor scholing belangrijker wordt dan ooit. Deze maatregel houdt in dat werkgevers hun werknemers in staat moeten stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Er dient, voor zover mogelijk, ook scholing te worden gefaciliteerd als de functie van een werknemer komt te vervallen. Dat geldt ook indien hij of zijnde functie om een andere reden niet meer kan uitoefenen.

Bovendien mogen inzetbaarheidskosten, die gemaakt worden in het kader van scholing en gericht zijn op een grotere mate van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, vanaf 1 juli 2015 worden afgetrokken van de transitievergoeding. Dat kan overigens alleen wanneer aftrek van deze kosten schriftelijk is overeengekomen met de werknemer.

Neem contact op met een opleidingsadviseur voor advies op maat