28-01-2016  Per jaar slaan honderden containers overboord. Eén van de mogelijke oorzaken is dat het stuwageplan is gebaseerd op onjuiste gewichten. Een internationale verplichting het correcte gewicht van een beladen zeecontainer door te geven aan de rederij moet rampen tegen gaan.  

Stabiliteit

Om de stabiliteit van schepen te garanderen, is een juiste verdeling van het gewicht nodig. Bij het stuwen van containers in een schip gaan reder en stuwadoor uit van gewichten  die in de scheepsdocumenten staan vermeld. Als het werkelijke gewicht van container afwijkt, kunnen er problemen ontstaan.

Internationaal

In 2014 besloot de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), onderdeel van de Verenigde Naties, een wereldwijde weegverplichting van containers in te stellen. Vanaf 1 juli 2016 zijn verladers daardoor verplicht het ‘geverifieerde brutogewicht’ van de beladen container aan reders door te geven. Containers waarvan de gegevens niet blijken te kloppen, mogen niet aan boord.

Informatiebijeenkomsten

Over de praktische invulling van de weegverplichting is EVO sinds 2014 in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de douane. EVO organiseert in februari en maart vier informatiebijeenkomsten over de verplichtingen voor verladers en weegmethodes.

Meer informatie en aanmelden