21-11-2014  Vanmiddag ondertekenen staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en meer dan 50 partijen de ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’.

Met deze Green Deal spreken de ondertekenaars de intentie uit om in 2025 de binnensteden zonder uitstoot van schadelijke stoffen te willen bevoorraden.

Energieakkoord

De deal komt voort uit het in 2013 door organisaties van werkgevers en werknemers afgesloten Energieakkoord.

De gemeenten die de Green Deal ondertekenen geven bedrijven de ruimte om nieuwe schonere technologie en slimme logistiek in de praktijk te testen. De lessen van experimenten op kleine schaal moeten snel met andere gemeenten en bedrijven kunnen worden gedeeld.

Experimenten

De bedrijven krijgen kans om te experimenten met schonere en zuinigere voertuigen. Even belangrijk zijn experimenten die leiden tot minder gereden kilometers in de stad door betere benutting en innovatie van bestaande logistieke stromen.

EVO

EVO is een van de partijen die de Green Deal ondertekenen. Verder zijn de ondertekenaars gemeenten, vervoerders, autofabrikanten, branche- en belangenorganisaties.