27-01-2016  Vanaf 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Gisteren bleek een meerderheid in de senaat voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Een maand later

Staatssecretaris Wiebes had voorgesteld om de VAR al per 1 april 2016 te laten verdwijnen. In het debat heeft hij als compromis toegezegd de VAR een maand later, per 1 mei 2016, te laten vervallen. Met een overgangsperiode tot 1 mei 2017.

Modelovereenkomst

Door de toezegging van Wiebes hebben organisaties van opdrachtgevers en zelfstandige professionals meer tijd om 'modelovereenkomsten' uit te werken en nieuwe contracten af te sluiten. In die overeenkomsten moet de zelfstandigheid van de ingeschakelde ondernemer duidelijk zijn.

Belastingdienst

Volgens Wiebes geeft de nieuwe Wet DBA de opdracht aan de Belastingdienst te toetsen of de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in overeenstemming is met de feitelijke situatie en geen schijnzelfstandigen steunt.

Openbaar

Een onafhankelijk panel van experts zal alle modelovereenkomsten toetsen op de feitelijke situatie. Wiebes heeft toegezegd om het beoordelingskader voor de toetsing (Handreiking Beoordeling Arbeidsrelaties) openbaar te maken. Ook alle overeenkomsten die binnen bedrijfstakken worden gesloten, zullen worden gepubliceerd.

Stemming

Op dinsdag 2 februari 2016 stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel en een door de D66 ingediende motie, waarin de regering wordt verzocht het wetsvoorstel aan te houden totdat de zorgen over de negatieve effecten van het afschaffen van de VAR-verklaring zijn weggenomen.