08-08-2013  Het Gerechtshof Leeuwarden sprak zich vorige week uit over de vraag of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd rechtsgeldig was opgezegd. Bij het aangaan van een vierde arbeidsovereenkomst, een overeenkomst voor onbepaalde tijd, waren werkgeefster en werknemer tegelijkertijd een beëindigingsovereenkomst aangegaan.

Wet

Volgens de wet is er sprake van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, als er zich meer dan drie arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden. Dit geldt ook als de werknemer langer dan 36 maanden voor dezelfde werkgever werkt.

Wederzijds goedvinden

Omdat de werkgeefster wel gebruik wilde maken van de diensten van de werknemer, maar niet voor onbepaalde tijd, zijn partijen tegelijkertijd met de arbeidsovereenkomst de beëindigingsovereenkomst aangegaan. De werknemer kon nog geen gebruik maken van een vroegpensioenregeling en zou anders werkeloos zijn, dus ging hij akkoord. Achteraf protesteert de werknemer tegen de beëindigingsovereenkomst en stapt naar de kantonrechter. En met succes. De werkgeefster gaat echter in hoger beroep en vraagt het oordeel van het gerechtshof.

Oordeel

Het Gerechtshof Leeuwarden oordeelt dat de beëindigingsovereenkomst moet worden aangemerkt als een vaststellingsovereenkomst uit artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst is immers gesloten om tussen partijen zekerheid te verkrijgen over het einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een dergelijke overeenkomst kan ook geldig zijn als deze in strijd is met dwingend recht. De werkgeefster wordt daarmee in het gelijk gesteld.

Waarschuwing

Hoewel deze uitspraak een aanleiding zou kunnen zijn voor werkgevers om arbeidsrelaties van onbepaalde tijd te voorkomen, is een waarschuwing hier op zijn plaats. Een vaststellingsovereenkomst als instrument gebruiken om contracten voor onbepaalde tijd bij voorbaat te beëindigen, zal immers niet altijd worden goedgekeurd door de rechter. Specifieke omstandigheden zijn hierbij bepalend.

EVO-Bedrijfsjuristen