Minister onderkent problemen van handels- en productiebedrijven

Leestijd: 2 minuten

10-05-2022  Tijdens het schriftelijk overleg in de Tweede Kamer over de aanpak van de arbeidsmarkttekorten was er veel aandacht voor het mkb. Tweede Kamerleden konden in dit debat vragen stellen aan minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over haar toekomstplannen voor de arbeidsmarkt. Vooral de fracties van VVD, SGP, D66 en GroenLinks/PvdA vroegen nadrukkelijk om extra inzet ter ondersteuning van mkb-bedrijven bij het omgaan met de uitdagingen die zij ervaren op de arbeidsmarkt.

Voor handels- en productiebedrijven is deze politieke aandacht een goede zaak. De personeelstekorten en de mismatch op de arbeidsmarkt zijn namelijk op dit moment een groot probleem voor deze bedrijven. Zonder de juiste mensen kunnen zij orders niet op tijd uitvoeren. Ook is het hierdoor voor hen niet mogelijk productie te draaien en de klantbelofte na te komen. En de tekorten zullen naar verwachting blijven oplopen, want voor vrijwel alle logistieke functiegroepen wordt voor 2022 een verdere stijging van vacatures verwacht. Deze tekorten raken ook alle aanverwante branches en sectoren.

Gedeeld werkgeverschap

De vragen vanuit de Tweede Kamer sloten goed aan bij de inbreng van evofenedex voorafgaand aan het schriftelijk overleg. De minister staat open voor het stimuleren van gedeeld werkgeverschap, hetgeen de tekorten vanuit de vraagkant op de arbeidsmarkt positief beïnvloedt. Gedeeld werkgeverschap kan verschillende vormen aannemen, zoals de clustering van kleinere deeltijdtaken waardoor werknemers tegelijkertijd bij verschillende werkgevers aan de slag zijn in een volwaardige fulltime baan, maar ook collegiale in- en uitleen tussen bedrijven als er sprake is van fluctuatie van werk. Hierdoor kan het hele jaar door werkgelegenheid worden gegarandeerd. Dit levert voordelen op voor zowel werknemer als werkgever, want bedrijven behouden hun flexibiliteit en werknemers krijgen meer inkomenszekerheid. evofenedex helpt graag mee met het bekender maken van deze mogelijkheden om binnen de bestaande contractvormen flexibiliteit te organiseren en adviseert haar leden over het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten voor goede onderlinge afspraken bij uitleen.

Anders kijken naar werving

Het nieuwe actieplan van de minister ‘Dichterbij dan je denkt’ moet werkgevers helpen anders te kijken naar mensen en de personeelswerving; de tekorten zijn namelijk blijvend. Hiermee wil de minister het mkb tegemoetkomen en meer ondersteuning bieden. Zij hebben veelal geen (uitgebreide) HR-afdeling die op creatieve manier in kan springen op de arbeidskrapte. Ook komt er een tijdelijke subsidie om de werving in het bedrijf anders in te richten en wordt, waar mogelijk, maatwerk geboden vanuit de regionale werkgeversservicepunten (WSP’s). Vanuit evofenedex denken en werken wij graag mee aan het bekender maken van andere manieren van werven.

HR-loket voor mkb

Het openen van een HR-kennisloket voor strategisch HR-beleid, speciaal voor het mkb, kwam in het debat veelvuldig aan de orde en er werden toezeggingen gedaan. Zo’n kennisloket moet mkb-bedrijven praktische hulp bieden om strategischer te kijken naar hun HR-beleid. Dat kan door bijvoorbeeld werknemerscompetenties in kaart te brengen en hier ontwikkeltrajecten aan te koppelen of sociale innovaties te implementeren waarmee werknemers actiever worden betrokken bij het bedrijf. Zowel minister Van Gennip als staatssecretaris Keijzer vonden deze suggestie interessant. Zij zullen deze optie meenemen in de uitwerking van de plannen die zij voor de zomer bekend zullen maken. Ook nemen zij deze suggestie mee in hun verdere plannen voor een meer toegankelijke en heldere arbeidsmarktinfrastructuur, met bijbehorende dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden.

Klik hier voor meer informatie over strategisch HR-beleid en anders werven en selecteren. Het volledige verslag van het debat op 13 april is na te lezen via deze link. Op 18 mei zal de Tweede Kamer wederom een schriftelijk overleg hebben met de minister over de krapte op de arbeidsmarkt.

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder