30-09-2015  Een uitgebreide expertise maakte AEB duidelijk dat er veel fouten worden gemaakt met de douaneaangifte. Een van de oorzaken is dat bedrijven die fouten onbewust maken omdat ze hun data niet op orde hebben. Maar ook onvoldoende opgeleid personeel speelt een rol. Daardoor worden er bij exportzendingen fouten gemaakt in het classificeren van producten. Deze fouten kunnen leiden tot vertragingen in het transport bij een controle door de douane of zelfs financiële schade door boetes.

Risico van expediteur

Daarom vertrouwen de meeste  bedrijven op de kennis en ervaring van de expediteurs die ze inhuren om hun exportzendingen te organiseren. Zij mogen douaneaangiftes voor derden verzorgen, maar de exporterende bedrijven blijven aansprakelijk. Ook hier schuilt een risico. ‘Verreweg de meeste expediteurs werken met de Fenex-voorwaarden. Dit heeft tot gevolg dat zij beperkt financieel aansprakelijk zijn indien er fouten zijn gemaakt met het invullen van de douanepapieren en daar schade uit voortvloeit. De kans is dan groot dat de klant wordt opgezadeld met de extra financiële kosten” zegt EVO-bedrijfsjurist Pieter Meijer.

Logistieke Polis

EVO verzekeringen heeft voor dit soort situaties de logistieke polis ontwikkeld. In deze verzekering is een module douaneactiviteiten beschikbaar. Deze biedt de mogelijkheid om de aansprakelijkheid en financiële gevolgschade uit (incorrecte) douanedocumenten mee te verzekeren. Of dit nu door eigen medewerkers is verricht of door een expediteur. Leden met vragen over douanezaken kunnen zich wenden tot Peter Theunisse van EVO-ledenservice via 079 3467 346.