Zoetermeer, 13 mei 2013

Onderzoek: ‘geadresseerde’ is grote onbekende

Iedere dag worden tienduizenden transporten door heel Nederland uitgevoerd. In de meeste gevallen gaat de levering van de goederen volgens afspraak, maar soms gaat het ook mis. Door gebrekkige communicatie of informatie komen goederen geregeld als onbestelbaar retour. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van EVO, TLN en Beurtvaartadres.

In 93 tot 95 procent van alle transporten vindt de levering van goederen volgens afspraak plaats. In 5 tot 7 procent van de gevallen gaat er echter wat mis bij de levering en er is sprake van zogenoemde ‘afleverdiscrepantie’. TNO heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze discrepanties en constateerde dat 94% van alle respondenten dit probleem herkent Belangrijke oorzaken zijn bijvoorbeeld het ontbreken van juiste adresgegevens of het feit dat de ontvanger nog niet gereed was op het moment van levering. Ook wordt onbekendheid met de venstertijden en het ontbreken van een losadres genoemd als oorzaken voor de afleverproblemen.

Onduidelijk

In verreweg de meeste gevallen gaat de levering van goederen volgens plan. Volgens TNO heeft bijna iedere professionele organisaties het probleem ‘weggemanaged’ door bijvoorbeeld ruimte in de planning in te bouwen of voorafgaand aan de aflevering telefonisch of per mail het juiste adres te controleren. Zo worden onduidelijkheden in het afleveradres overkomen.

Oplossing

Volgens TNO is het beter om ‘afleverdiscrepanties’ tot een minimum te beperken – dit scheelt bedrijven tijd en geld. Beter communiceren met de geadresseerden door ICT-oplossingen, helpt bijvoorbeeld.

Rapport

Het onderzoeksrapport is vandaag door Michiel Jak (TNO) overhandigd aan Machiel van der Kuijl (EVO), Peter Sierat (TLN) en René Bruijne (Beurtvaartadres). Het onderzoeksrapport is hier te downloaden. In de bijlage vindt u een impactanalyse.