24-05-2016  Als het gaat om de Supply Chain is er nog veel potentie voor verbeteringen. En dat bij vrijwel alle organisaties. Dat is de conclusie van de workshop die Jack van der Veen - hoogleraar aan Nyenrode op de EVO leerstoel – op 18 april gaf aan de toptalenten. Onder zijn leiding bogen de talenten en hun coaches zich over de verschillende aandachtsgebieden bij de implementatie van Supply Chain Management in het algemeen en ketensamenwerking in het bijzonder.

Principes

Dit gebeurde aan de hand van de binnen de EVO leerstoel ontwikkelde SCAI (Supply Chain Assessment Instrument); een zelf-evaluatietool waarmee door de beantwoording van diverse vragen kan worden bepaald in welke mate een organisatie klaar is voor het toepassen van de principes van ketensamenwerking. Deze vragen zijn onderverdeeld in zes categorieën: Strategie & Beleid; Organisatie & Processen; Besturing & Beheersing; Mensen & Cultuur; Leren & Innovatie en Keten & Relaties. Onderliggende logica is dat alle zes categorieën van belang zijn en dat waar de organisatie het laagst scoort, de grootste uitdagingen liggen.

Sociale innovatie

Dimitri Kamperveen, toptalent bij Nikon, gooide hoge ogen met een eindscore van 80 procent op de scan. Hij vulde de SCAI zelf in, zonder zijn begeleider. “Om deze score te controleren heeft mijn begeleider bij Nikon de scan later ook zelf ingevuld. Het resultaat was een afwijking van grofweg 10 procent. En daar waren we zeer tevreden mee,” aldus Dimitri. Met name het onderdeel Leren en Innovatie is een ontwikkelpunt binnen Nikon, zo kwam naar voren uit de scan.

Kinderschoenen

“Dat is ook niet zo vreemd”, vertelt het toptalent. “Dit onderdeel staat bij Nikon nog grotendeels in de kinderschoenen. De groei op het gebied van Supply Chain, ofwel het volwassen worden van een organisatie, wordt volgens de scan voor 75 procent bepaald door sociale innovatie. In mijn onderzoek besteed ik hieraan ook veel aandacht. De innovatie moet dan vooral gezocht worden in onder andere de mensen, managers, de cultuur in de organisatie en wederzijds vertrouwen. Om een voorbeeld te geven: in de meest ideale functie wordt een baas bijvoorbeeld een leider met een voorbeeldfunctie,” stelt Dimitri.

Interpretatieverschillen

De zes categorieën werden kort ingeleid, waarna talenten en coaches (voor zover aanwezig) samen de vragen beantwoordden. De discussie leidde tot interessante inzichten. Vanuit de logistiek geredeneerd is het lang niet altijd duidelijk hoe het met supply chain issues binnen de organisatie gesteld is. Binnen organisaties kunnen grote interpretatieverschillen bestaan als de vragen worden behandeld. Dat is tegelijkertijd één van de belangrijkste functies van SCAI: het gesprek tussen verschillende afdelingen op gang brengen.

“Na de workshop heb ik bij Jack van der Veen extra literatuur opgevraagd. Hij is immers een professor op dit gebied en zijn input is zeer waardevol voor mijn onderzoek”, besluit een enthousiaste Dimitri.