21-03-2016  Het nieuwe aangiftesysteem AGS3 is ruim twee weken geleden in gebruik genomen, wat tot veranderingen leidt op het gebied van invoer. Bij bedrijven leven veel vragen over al de wijzigingen.

AGS 3 is in het weekend van 12 maart in gebruik genomen.  De veranderingen op het gebied van invoer zijn nu al van kracht. AGS 3 vervangt ook het oude aangiftesysteem Douane Sagitta Uitvoer (DSU). De overgang van AGS 3 naar DSU verloopt in fases. De overgang van DSU naar AGS biedt voordelen, maar stelt ook hoge eisen aan bijvoorbeeld de kwaliteit van bedrijfs- en productgegevens.

Bijeenkomsten

Bij bedrijven leven veel vragen over de wijzigingen in AGS. Bijvoorbeeld over de rollen in de aangifte, de ‘te laden situatie’ en de ‘credibility checks. Om bedrijven goed voor te bereiden op deze overgang wordt op verschillende manieren voorgelicht. EVO en Fenedex richtten een dossierpagina in. Ook worden in mei verschillende bijeenkomsten door het land georganiseerd.

De bijeenkomsten gaam over uitvoer en de vervanging van DSU door AGS 3. In de bijeenkomst bespreekt de Douane de belangrijkste technische wijzigingen, de veranderingen in het proces van het doen van uitvoeraangiften en de fasegewijze overgang van DSU naar AGS 3. Fenex, EVO en Fenedex vertellen hoe bedrijven zich het beste op deze wijzigingen kunnen voorbereiden door middel van praktische tips. Er is tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Meer informatie

Aanmelden