Flinke uitdagingen voor bedrijven

12-11-2021  Bedrijven die logistiek actief zijn in steden, staan voor flinke uitdagingen als zij hun wagenpark willen elektrificeren vanwege de komst van zero-emissiezones in 2025. Veel ondernemers willen nu en in de toekomst op hun eigen terrein en ’s nachts gaan laden. Dit heeft uiteraard invloed op de netcapaciteit en het netwerk. Ook wil een groot deel van de ondernemers het gesprek aangaan met de netbeheerder over de elektrificatie van het wagenpark en de verwachte groei van de netcapaciteit. Dat blijkt uit een onderzoek onder leden van TLN en evofenedex.

In de afgelopen maanden werkten TLN, evofenedex en ElaadNL samen aan het onderzoek naar elektrisch laden in de logistieke sector. De centrale vraag was hoe logistieke bedrijven zich voorbereiden op de toenemende elektrificatie van het wagenpark en waar ze verwachten te laden. Aangezien er vanaf 2025 ruim 30 binnensteden zijn waar alleen nog zero-emissievoertuigen mogen komen, houden veel bedrijven zich al bezig met dat vraagstuk.

Flinke groei

Opvallend is dat een merendeel van de ondernemers een flinke groei van het aantal benodigde elektrische vracht- en bestelauto’s verwacht. Voor de periode tussen 2025 en 2030 is de verwachte groei van het aantal elektrische vrachtauto’s 230% en van het aantal bestelauto’s 248%. Het totale aantal voertuigen dat elektrisch de 30 tot 40 steden moet gaan bevoorraden, zal al snel zo’n 12.000 zijn.

Bij bedrijf laden

Vervoerders en verladers verwachten ongeveer 7 van de 10 keer (69%) te gaan laden bij hun bedrijf. Voor vrachtauto’s ligt dat percentage zelfs nog iets hoger, namelijk 73%. Dat is een groot verschil met het laden van personenvoertuigen, die voor een veel groter deel laden bij publieke laadpunten.

Verder verwachten logistieke ondernemingen dat hun voertuigen drie kwart van de tijd 's nachts laden. In de operationele planning is er in de avond en nacht ruimte voor maximaal 7 uur laadtijd en overdag maximaal 3 uur. Dit is een belangrijk verschil met het laadgedrag bij personenauto’s. De verwachte laadtijd voor bestelauto’s en vrachtauto's verschilt overigens weinig met die voor personenauto’s.

Voorbereiden op laadbehoefte

Ondernemers uiten hun zorgen over de haalbaarheid van het overstappen naar zero-emissievrachtauto's in de periode tot 2025 en daarna, gezien de benodigde laadinfrastructuur en netcapaciteit. 40% van de bedrijven wil graag in contact komen met hun netbeheerder om hun toekomstige laadbehoefte te bespreken. De deelnemers die hun gegevens hebben achtergelaten in het onderzoek worden benaderd door hun netbeheerder, voor een gesprek over de toekomstige plannen voor elektrisch laden en de netcapaciteit. ElaadNL werkt, in samenwerking met de netbeheerders, aan de opgave rondom elektrificatie in de logistiek en het voorbereiden van het energiesysteem.

Het onderzoek bevestigt het verwachte laadgedrag en de verwachte laadbehoefte. Het biedt een duidelijk inzicht bij het opstellen van prognoses van waar er geladen gaat worden, namelijk vooral bij bedrijventerreinen. Op die plekken zal de netcapaciteit veelal moeten worden versterkt. evofenedex werkt in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur samen met overheid en bedrijfsleven om kennis te verspreiden en verbindingen te leggen. Ook zijn wij actief op het gebied van lobby op zowel lokaal als nationaal niveau.

Over de enquête

De enquête is ingevuld door 210 respondenten en was uitgezet bij de achterban van TLN (een selectie van 4700 leden) en evofenedex (een selectie van 1350 leden). TLN en evofenedex vertegenwoordigen samen de bedrijven die goederen vervoeren in Nederland. Bij de selectie van de ondervraagden richtten beide partijen zich vooral op bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met stadsdistributie. Vanwege het beperkt aantal deelnemers is onderzoek niet representatief. Maar het levert het wel belangrijke inzichten op voor de toekomstige vraag naar laadinfrastructuur. Om trends te kunnen herkennen, gaan TLN, evofenedex en ElaadNL dit onderzoek jaarlijks herhalen. 

Meer weten

Wil je meer weten over het onderzoek of wil je je plannen rondom elektrificatie delen met de netbeheerder? Neem dan contact op met ElaadNL via Logistiek@elaad.nl