'Veilig werken met zeecontainers in relatie tot gassen en dampen'11-05-2012  Platform Gassen in Containers*  organiseert op 1 juni in Utrecht de bijeenkomst ‘Veilig werken met zeecontainers in relatie tot gassen en dampen’.

Aard van de lading

In zeecontainers kan gas zitten. Gas dat er in is aangebracht omdat de aard van de lading dat vereist of gas dat voortkomt uit de lading zelf. Dat gas kan gevaarlijk zijn voor de mensen die ermee in aanraking komen.

Stand van zaken

Op de bijeenkomst informeren deskundigen uit het veld de deelnemers aan de bijeenkomst over de laatste stand van zaken.

De bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via het reactieformulier.

* Het Platform Gassen in Containers (PGIC) is een initiatief van FNV Bondgenoten, De Raad Nederlandse Detailhandel, FME, TLN en EVO.