07-08-2015  Aan de veiligheid op het vaarwater valt altijd wel iets te verbeteren. Zowel op de schepen zelf als aan het scheepvaartverkeer.

Meer dan varen alleen

Veilige binnenvaart beperkt zich niet tot het varen alleen. Zodra het schip bij de verlader of ontvanger is aangemeerd, begint de verantwoordelijkheid van deze laatsten, ook als een bouwplaats of opslaglocatie ver van het hoofdkantoor ligt.

Regels

Het stellen en handhaven van duidelijke regels is volgens EVO een goede manier om aan die verantwoordelijkheid inhoud te geven. Handhaven betekent dat de verlader erop toeziet dat de schipper, zijn personeel en eventueel gezin zich aan die regels houden. Een professionele schipper zal daarmee geen moeite hebben, want die handhaving is immers ook in het belang van hemzelf en de andere opvarenden.

Voorbeelden

EVO helpt haar leden hierbij met enkele bruikbare voorbeelden, die al in de praktijk worden toegepast. Regels alleen zijn echter niet voldoende. Ook de situatie zelf moet verantwoord veilig zijn en de hulpmiddelen, zoals hijskranen of bobcats moeten gecertificeerd zijn.