21-10-2016  De gewijzigde vervoersvoorschriften voor gevaarlijke stoffen geldig vanaf of na 1 januari 2017 en verdere verbetering van de veiligheid staan centraal op de voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) op vrijdag 25 november. De CTGG is het samenwerkingsverband van 16 organisaties, waaronder EVO, waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen.

Programma

Op het programma staat onder meer de Inspectie Leefomgeving en Transport, die inzicht geeft in haar databank met incidenten gevaarlijke stoffen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die uitleg geeft over hoe na een incident zo snel mogelijk een onderzoek wordt gestart en op welke wijze het wordt aangepakt. Verder worden de recente ontwikkelingen rondom het Basisnet met de aanwezigen worden besproken.

De CTGG-voorlichtingsdag wordt ook dit jaar georganiseerd in samenwerking met Sdu, uitgever van Gevaarlijke Lading. De locatie is dit jaar HAL4 in Rotterdam.