Zoetermeer, 30 januari 2014

EVO en TLN: verkeersveiligheid verbeteren om ongelukken terug te dringen

Jaarlijks ontstaan er veel ongevallen op provinciale wegen omdat de verkeersveiligheid onder de maat is. Volgens verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) brengt dit chauffeurs van bestel- en vrachtauto’s in gevaar. Ook zorgen de ongevallen voor vertragingen, die bedrijven die hun goederen over deze wegen (laten) vervoeren schade berokkenen.

EVO en TLN baseren dit op onderzoeken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en de ANWB. Hieruit blijkt dat slechts een klein deel van de provinciale wegen aan de veiligheidsrichtlijnen voldoet. Meer dan de helft van deze wegen (62 procent) is niet veilig genoeg.

Veiligheid

Er ontstaan gevaarlijke situaties op provinciale wegen doordat rijstroken bijvoorbeeld niet breed genoeg zijn of vluchtstroken ontbreken. Ook liggen er vaak objecten in de berm die niet op tijd worden opgeruimd.

Verbeteren

De Tweede Kamer debatteert vandaag over verkeersveiligheid. EVO en TLN willen dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu, verantwoordelijk voor verkeersveiligheid, de provincies aanspoort om de veiligheid van provinciale wegen te verbeteren. Hoewel de provincies zelf verantwoordelijk zijn voor provinciale wegen, heeft de Rijksoverheid zich als doel gesteld om het aantal verkeersongevallen sterk terug te dringen. EVO en TLN zijn zelf ook in gesprek met de provincies over de verkeersveiligheid.