‘Veiligheid tunnels garanderen’

23-02-2015 Tunnels in Nederland moeten te allen tijde veilig zijn. Dit stelde EVO vandaag in EénVandaag. EVO reageerde hiermee op bevindingen van het actualiteitenprogramma en RTV Noord-Holland dat een aantal tunnels in Nederland niet aan de wettelijke veiligheidseisen van Rijkswaterstaat voldoen.

Nieuwbouw

EénVandaag constateerde ook dat de controle op nieuwbouwtunnels te wensen over laat. Zodanig dat de veiligheid van een tunnel die op dit ogenblik wordt gebouwd volgens het programma in het geding is. Volgens veiligheidsexperts die EénVandaag sprak, zijn de mankementen stuk voor stuk zorgelijk. EVO vindt dat onafhankelijke deskundigen deze kwestie moeten beoordelen. 

Veiligheid

‘We leven niet een bananenrepubliek. De Nederlandse infrastructuur is over het algemeen goed’, zei veiligheidsspecialist Thomas Reitsma van EVO tegen EénVandaag. ‘Maar als er tunnels zijn die niet aan de veiligheidseisen voldoen, moet dat natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost. Allereerst om de veiligheid van chauffeurs en andere automobilisten te garanderen. Tegelijkertijd zorgen onnodige opstoppingen in tunnels voor economische schade bij allerlei bedrijven – hun goederen staan immers in de file. Daarmee wordt de Nederlandse economie geschaad. Dat dit snel moet worden opgelost staat dus buiten kijf.’