11-7-2011 Het kabinet komt met een wettelijke norm voor de veiligheid van tunnels. De huidige wet- en regelgeving laat te veel ruimte voor verschillende interpretaties over het benodigde veiligheidsniveau van tunnels en de wijze waarop hieraan moet worden voldaan. De nieuwe tunnelwet gaat met de wettelijke norm duidelijkheid geven.

De nieuwe wet beoogt te voorkomen dat er vertragingen en budgetoverschrijdingen optreden omdat in de aanlegfase aanvullende eisen worden gesteld. Dit sluit aan bij de ‘Sneller en Beter’-aanpak van de Commissie Elverding.

EVO en TLN vragen het kabinet in de ontwerpfase van ene tunnel voldoende rekening te houden met het vrachtverkeer, in het bijzonder het vervoer van gevaarlijke stoffen waardoor ook deze gebruikersgroep veilig en efficiënt gebruik kan maken van de nieuwe tunnels. Ook vinden zij dat de minister het besluit over de openstelling van tunnels niet langer aan lokale bestuurders moet overlaten.

De wet treedt naar verwachting in juli 2012 in werking.