29-01-2013  VeiligheidNL lanceert vandaag in samenwerking met 5X Beter en de sociale partners in de metaalsector de nieuwe campagne ‘Werkbuddies‘. Elke nieuwe werknemer, flexwerker of uitzendkracht wordt gekoppeld aan een ervaren collega. Zij gaan samen aan de slag.

Veiligheid en gedrag

Dit bevordert de veiligheid van de werknemers. Het is een snelle, eenvoudige en praktische manier om veiligheid en gedrag bespreekbaar te maken en om werknemers actief te betrekken bij dit belangrijke onderwerp. Immers, de ongevalscijfers bij jonge werknemers zijn hoog.

Bewust veilig

De campagne Werkbuddies past uitstekend in de campagne Bewust veilig van EVO. en samen met VeiligheidNL vraagt EVO haar leden of zij dit jaar willen deelnemen aan de campagne. EVO-leden met jonge werknemers en nieuwkomers die zich bezighouden met intern transport en dus risico’s tegenkomen in hun werk, komen hiervoor het meest in aanmerking.

Meer informatie

Op de website www.werkbuddies.nl staan informatieve films over Werkbuddies. Ook is er meer informatie te vinden over de ongevalscijfers bij jonge werknemers.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan Werkbuddies een mail met vermelding van de NAW-gegevens sturen aan EVO, Daniëlle Gevers Deynoot, coördinator arbeidsveiligheid.