Veiligheidsadviseur: 5 belangrijke competenties

De functie van veiligheidsadviseur vereist niet alleen kennis van de wet- en regelgeving

02-07-2018  De functie van veiligheidsadviseur is in de meeste gevallen een bij-functie. De ene keer wordt het veiligheidsadviseurschap opgepakt door de warehouse- of logistiek manager, de andere keer door de QSHE- of SHEQ-manager. In elk geval moet de veiligheidsadviseur wel voldoen aan bepaalde competenties om succesvol zijn werk te verrichten. We zetten ze even op een rij.

1 Zorgvuldig

De veiligheidsadviseur moet kennis van zaken hebben en uiterst zorgvuldig te werk gaan in het  begeleiden en toetsen van de werkprocessen met gevaarlijke stoffen. Een verkeerde classificatie kan verregaande gevolgen hebben tijdens een inspectie. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheidsadviseur werkzaam is bij een verffabrikant of groothandel. Kan er gebruik worden gemaakt van een vrijstelling omdat de verf visceus is? Of moeten er voor het transport toch etiketten op de verpakking? 

2 Overtuigend

De veiligheidsadviseur heeft de verantwoordelijkheid voor het stroomlijnen  en vastleggen van de  werkprocessen waarin gevaarlijke stoffen voorkomen. Maar dan moet wél iedereen in het bedrijf zich aan de regels en voorwaarden houden. Stel: de directie wil geen investering doen in nieuwe PGS-15 opslagruimten. Of de collega’s op de werkvloer zijn laks met hun persoonlijke beschermingsmiddelen. De veiligheidsadviseur moet in zo’n geval voldoende overtuigingskracht hebben om hen mee te krijgen in de noodzakelijke stappen.

3 Risicomijdend

Gevaarlijke stoffen worden niet voor niets zo genoemd. Aan deze stoffen kleeft een risico voor mens, dier en milieu. Wanneer je werkt voor een grote chemiereus wordt dit risicomijdend gedrag veelal vanaf de eerste werkdag bij de medewerkers aangeleerd. Maar wanneer je bijvoorbeeld een voorraad powerbanks in het magazijn hebt liggen, dan zien medewerkers minder de risico’s. Terwijl een thermal runaway van de batterij toch een fors incident kan worden, wanneer deze ontbrandt terwijl hij op een stapel andere batterijen ligt. Waar anderen geen probleem zien, moet de veiligheidsadviseur worst-case scenario’s uitdenken om zo ellende te voorkomen.

4 Analytisch

De veiligheidsadviseur heeft de taak om minutieus de werkprocessen te beoordelen en de wetgeving toe te passen. Dus een scherpe analytische blik is noodzakelijk. Je analyseert talloze situaties die je ook juist moet interpreteren en waarvan je de gevolgen, mogelijkheden en onmogelijkheden goed moet kunnen inschatten. Maar het is evenmin de bedoeling  de regels toe te passen zonder rekening te houden met de bedrijfsomgeving. Een werksituatie moet wel werkbaar blijven.

5 Coachend

De veiligheidsadviseur is opgeleid om de voorschriften van de wetgeving te interpreteren en toe te passen. De medewerkers hebben in veel gevallen slechts een opleiding ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ gehad. Hierdoor is er een groot kennisverschil. Het maakt dat de veiligheidsadviseur algauw als een coach zal functioneren ten opzichte van de medewerkers. Alleen samen met collega’s kan de veiligheidsadviseur de veiligheid in het bedrijf ook daadwerkelijk garanderen.

Onze opleidingen gevaarlijke stoffen en evenementen helpen elke veiligheidsadviseur nog beter te worden in zijn werk. Neem voor vragen contact op met onze ledenservice.

 

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder