14-02-2012  Uit Engels onderzoek is het belang van goede veiligheidsschoenen gebleken. Uit onderzoek van de Engelse Arbeidsinspectie blijkt dat 1 op de 3 ongevallen wordt veroorzaakt door struikelen en uitglijden. In 1 op de 5 gevallen leidt dit tot meer dan drie dagen verzuim. Door productieverlies kost dit het bedrijfsleven heel veel geld.

Uitglijden kan worden veroorzaakt door:

  • een vervuilde vloer door bijvoorbeeld olie, water, chemicaliën, fijnstof op de vloer
  • een gladde vloer door onvoldoende slipweerstand en/of wrijvingscoëfficiënt
  • klimaatomstandigheden (kou, vorst, regen)
  • te gladde zolen onder de schoenen
  • onveilige werkmethode tijdens het reinigen van de vloer of een vervuilde vloer
  • lekkage tijdens het productieproces op de vloer

Een werkvloer moet zoveel mogelijk vast, stabiel en stroef zijn en zoveel mogelijk kunnen worden schoongemaakt en onderhouden. Om ongevallen door slippen te voorkomen kun je denken aan:

  • een vloer met voldoende slipweerstand
  • een antisliplaag op de vloer
  • waarschuwingsborden plaatsen bij werkzaamheden aan de vloer of vervuilde vloer
  • goed veiligheidsschoeisel met antislipzool dragen

Antisliptest

Veiligheidsschoenen worden onderworpen aan een antisliptest volgens NEN normen. De fabrikant moet met markering de classificatie aangeven (SRA, SRB of SRC). Antislipeigenschappen van vloer en veiligheidsschoenen moeten op elkaar worden afgestemd. Een te stroeve vloer met SRC-schoen geeft weerstand tijdens het lopen.

Inspraak

Het best is de medewerkers diverse typen veiligheidsschoenen te laten testen onder verschillende omstandigheden. Door inspraak van de medewerkers bij de keuze wordt het gebruik van de veiligheidsschoenen gestimuleerd en kan de werkgever de beste keus maken.