12-02-2016 Veel bedrijven weten dat ze nieuwe beschikbare technologieën zoals robotisering, big data en 3D printing moeten gaan omarmen. Door verandermanagement en sociale innovatie kunnen flinke stappen in de goede richting worden gezet. Dat zeggen transitieconsulenten Marco Verkooijen en Maartje Stoop in de deze week verschenen editie van EVO Logistiek.

Meer dan techniek

Bij innovatie gaat het om meer dan techniek. Bedrijven omzet of rendement verbeteren door samen te werken. Zo is het kun je bijvoorbeeld magazijnruimte gebruiken van een partner in de verticale keten. Of door samen te werken met concurrenten om een eigen assortiment uit breiden.

Samenwerking laten slagen

Solisme is dan niet de weg. Om samenwerking te laten slagen, is het volgens Verkooijen en Stoop essentieel keten kennis delen. Technisch is dat vaak niet zo moeilijk. Het struikelblok is volgens hen meestal een gebrek aan vertrouwen. Samenwerken en delen van informatie is vaak kansrijker door klein te beginnen. Als dat werkt, wordt er aan wederzijds vertrouwen gewonnen.

Snel informeren

Ook werknemers binnen bedrijven moet volgens Verkooijen en Stoops duidelijk worden gemaakt waarom verandering nodig is en wat dat van hen vraagt. Verandering is ‘eng’. Medewerkers snel en volledig informeren over vernieuwingen en de betekenis voorkomt onnodige spanning. Veranderen op het terrein van personeelsaangelegenheden verplicht bedrijven na te gaan denken over sociale innovatie en het toekomstig personeelsbestand.