Bij de release van AGS 3 in het weekend van 12 en 13 maart is naast de uitvoerfaciliteit ook een update uitgevoerd voor het doen van invoeraangifte met AGS. Dit heeft enkele veranderingen tot gevolg.

Aangever expliciet opgeven

Met de komst van de nieuwe release moet de aangever, ook voor invoeraangiften, expliciet opgegeven worden in de aangifte. Afhankelijk van de status ‘vertegenwoordiging’ worden controles uitgevoerd op de juiste invulling van aangever, agent en importer. Tot 13 maart 2016 wordt in AGS de aangever, afhankelijk van de status vertegenwoordiging, volgens de vastgestelde regels afgeleid van de verschillende partijen in de aangifte. In de EVO – aandachtspuntenlijst zijn de rollen in de aangifte uitvoerig omschreven.

Aanvullende zekerheid

In de tweede helft van 2016 wordt het mogelijk om voor invoeraangiften zowel te controleren als af te schrijven op andere soorten zekerheid dan het maandkrediet. Dit kan straks voor de: onvolledige aangiften waarbij het preferentieel bescheid ontbreekt, aangiften met een kritisch tariefcontingent, aangiften waarbij een voorlopig antidumpingrecht is berekend, aangiften waarvoor de Douane op basis van een voorlopig controleresultaat een extra zekerheid eist voordat de goederen worden vrijgegeven.

Bescheidcodes opgesplitst in categorie en bescheidtype

In het nieuwe aangiftebericht zijn bescheidcodes opgesplitst in een categorie en een bescheidtype. In de aangifte blijven de huidige bescheidcodes zoals opgenomen in tabel T03 in het Codeboek Aangiftebehandeling wel gewoon geldig. Maar in het aangiftebericht moet de codering uit tabel T03 (bijvoorbeeld Y021) uitgesplitst worden in de categorie (bijvoorbeeld Y) en het type (bijvoorbeeld 021).

Mogelijkheid tot toevoegen artikelen aan een aangifte

De Douane heeft na de release de mogelijkheid om bij een correctie na een controle, een artikel aan een reeds aanvaarde aangifte toe te voegen. Is hiervan sprake? Dan wordt de aangifte aangepast en wordt de aangever van deze wijziging op de hoogte gebracht met een elektronisch correctie-bericht van AGS.