23-01-2013  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft voorgesteld het bestaande inhaalverbod voor vrachtauto’s op tweebaanssnelwegen uit te breiden. Zij kiest daarbij voor een statisch verbod, geldend voor de hele dag. EVO en vervoerdersorganisatie TLN  zijn verbaasd dat de minister daarbij kiest voor statische rijverboden in plaats van dynamische. Een gemiste kans volgens de organisaties.

Chauffeurs hinderen

De keuze van de minister komt volgens beide organisaties neer op het hinderen van chauffeurs. Een inhaalverbod dient echter niet te worden toegepast om chauffeurs te hinderen, maar om de doorstroming te bevorderen.

Dynamisch

De keuze van de minster komt neer op een uitbreiding van het inhaalverbod gedurende de hele dag. EVO en TLN vinden het meer voor de hand liggen een inhaalverbod in te stellen bij grote drukte en dat dan kenbaar te maken met behulp van elektronische borden boven de weg.

Colonnevorming

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat inhaalverboden leiden tot zogenoemde colonnevorming, waarbij vrachtauto’s in een lange stoet achter elkaar aan rijden. Dit kan tot onveilige situaties leiden bij onder ander op- en afritten. Door het verbod af te stellen op basis van verkeersdrukte kan in rustige periodes colonnevorming worden voorkomen.