Verbeter de leercultuur van je organisatie

De naam van het subsidietraject is ‘Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb’ (SLIM)

Om wendbaar te blijven als organisatie is niet alleen technologische innovatie nodig; ook sociale innovatie is essentieel. Mensen doen tenslotte het werk en moeten bij kunnen blijven in alle innovaties en ontwikkelingen. Maar in hoeverre is er binnen de organisatie ruimte voor groei en ontwikkeling? Kan iedereen meekomen? Daar kun je achter komen als je de leercultuur van jouw organisatie bewust onder de loep neemt.

Wil je aan de slag met de leercultuur van je organisatie? evofenedex en Hogeschool Windesheim gaan het mkb in handel en logistiek daarbij helpen. We bereiden momenteel een subsidieaanvraag voor om handels- en productiebedrijven te helpen inzicht te krijgen in de leercultuur van de organisatie. Aansluitend bieden we in een adviesgesprek de uitkomsten van het onderzoek aan en maken een specifiek op de organisatie gerichte vertaalslag naar de praktijk.

Daar kan advies op maat, maatwerktraining of coaching on the job uitkomen. Bijvoorbeeld ‘hoe maak ik mijn werknemers weerbaarder, op welke manier maak ik de veranderende taakeisen en bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden bespreekbaar, hoe kunnen we de persoonlijke talenten en intrinsieke motivatie van onze werknemers stimuleren’, etc. Kortom, wat is er nodig om als bedrijf toe te groeien naar een wendbare organisatie die ook de toekomstige inzet van werknemers kan borgen.

De naam van het subsidietraject is ‘Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb’ (SLIM). Het traject heeft een looptijd van 2 jaar.

Interesse of meer weten?

Is jouw handels- en productiebedrijf toe aan een verbetering van de leercultuur en kleiner dan 250 medewerkers? Dan kun je een aanvraag indienen. Deelname is gratis, maar kost uiteraard wel tijd. Heb je interesse in deelname of wil je meer weten? Neem dan voor 1 juni contact op met Manue Azoulay via m.azoulay@evofenedex.nl

 

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder