Zoetermeer, 7 december 2012

Bedrijfsleven en Douane boeken resultaat met moderniseringslag


De belofte aan het bedrijfsleven om de beschikbaarheid van de douanesystemen aanzienlijk te verhogen is grotendeels gerealiseerd. De beschikbaarheid is op dit moment gestegen van 93 naar gemiddeld 97 procent. Daarnaast zijn er plannen ontwikkeld om de komende jaren door te stijgen naar een percentage dat boven de 99 procent zal liggen. Dit bleek gistermiddag op de afsluitende bijeenkomst Hoogbeschikbaarheid in Rotterdam.

Achtergrond

Op 2 februari 2012 presenteerden de Douane en het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door EVO, FENEX, VNTO en Alliantie Douane Software, een ‘spoorboekje’ met daarin de mijlpalen van het project Hoogbeschikbaarheid Douanesystemen. In dit spoorboekje stonden de te realiseren verbeteringen. Aanleiding hiervoor was dat douanesystemen er erg vaak uitlagen als gevolg van onderhoud of storingen. Hierdoor ondervond het bedrijfsleven problemen bij het doen van aangifte voor internationale goederentransacties. Dit logistieke oponthoud bezorgde bedrijven extra werk, vertraging en extra kosten. Met behulp van het ‘spoorboekje’ zijn Douane en het bedrijfsleven vervolgens aan de slag gegaan om dit te veranderen – en met succes.

Communicatie

Samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is het ‘Communicatieprotocol Onbeschikbaarheid Douanesystemen’ ontwikkeld. Hierdoor kunnen meldingen rond storingen sneller, en voorzien van actuele voortgangsinformatie, gecommuniceerd worden. Dit systeem wordt naar verwachting begin 2013 in gebruik genomen. Daarnaast publiceert de Douane op de website (www.douane.nl) een overzicht van alle onderhoudsmomenten en verstoringen.

Monitoring

Om de informatievoorziening en het oplossen van problemen te verbeteren is er gestart met de inrichting van een traject om de douaneprocessen strakker te monitoren. Hierdoor kan er sneller ingegrepen worden bij eventuele verstoringen. In december verwacht de Douane dat het proces Transit daar klaar voor is, de rest volgt in de eerste helft van 2013. Uiteindelijk wil de Douane de monitoring zo goed geregeld hebben dat er kan worden ingegrepen voordat de verstoring optreedt. De verwachting is dat dit uiterlijk in 2014 gerealiseerd is.

Noodprocedure

De papieren noodprocedure, gebruikt in geval van een verstoring bij bedrijfsleven of Douane, is aanzienlijk vereenvoudigd. Toestemming (of weigering) voor vervoer van de goederen kan nu ook per mail plaatsvinden. Dit betekent dat het doen van een papieren aangifte veel minder vaak nodig zal zijn.

Dubbele uitvoering

Inmiddels zijn enkele delen van de technische infrastructuur ten behoeve van de Douane dubbel uitgevoerd. Zo hoeven, bijvoorbeeld bij groot onderhoud aan de poortsystemen, de douaneprocessen niet meer uit de lucht gehaald te worden. Ook de overige systemen zullen dubbel uitgevoerd worden. In 2013 en (vooral) 2014 zullen alle kritische douaneprocessen zodanig zijn aangepast dat ze vrijwel continu beschikbaar kunnen zijn.