Verbetering N35 hapert door stikstofproblematiek

Ondernemers en bestuurders in de bres voor N35

06-11-2019  De verbetering van de Rijksweg N35 tussen Almelo en Zwolle is vertraagd door de stikstofproblematiek. De N35 tussen Almelo en Zwolle is een verbinding die fors te wensen over laat. De weg kent gelijkvloerse kruisingen en gaat dwars door een aantal dorpen. Behalve hinder en extra kosten voor productie-, handels- en vervoersbedrijven door de slechte verkeersdoorstroming staat de weg ook bekend als ‘dodenweg’ omdat er geregeld ernstige ongevallen gebeuren.

Intensieve lobby

De provincie Overijssel heeft jaren geleden het plan ‘Marsroute N35’ opgesteld om deze belangrijke verbinding stap voor stap te verbeteren naar een 2x2-strooks autoweg. Door intensieve lobby, gezamenlijk met partners zoals evofenedex, is het gelukt om de N35 onder de aandacht te brengen bij de Tweede Kamer.

Inmiddels is de verdubbelde weg tussen Zwolle en Wijthmen vorig jaar opengesteld. Voor de overige trajectdelen zijn vergevorderde plannen. Zo is de besluitvorming over de N35 tussen Wierden en Nijverdal inmiddels afgerond en is er geld voor gereserveerd. De bekendmaking van de minister dat de aanbesteding van dit project wordt uitgesteld vanwege de stikstofproblematiek is nu een streep door de rekening.


Proces stokt

Gedeputeerde Staten, ondernemers en evofenedex hebben onlangs over de situatie van de N35 gesproken. Behalve uitstel van de aanbesteding voor het traject tussen Wierden en Nijverdal, heeft het Rijk nog geen concreet plan voor het deel tussen Nijverdal en Wijthmen. Ondanks aangenomen moties door de Tweede Kamer om haast te maken met diverse onderzoeken die de noodzaak en de kosten van de verbetering van dit wegvak moeten onderbouwen, stokt het proces voor de verbetering van de N35. 
Ondernemers en bestuurders spraken eerder af nauw samen te werken om de voordelen van verbetering van deze weg, zoals economische baten, verbetering van de verkeersveiligheid en milieuvoordelen, sterker bij de Haagse politiek onder de aandacht te brengen. Eind november overleggen regionale bestuurders met de minister over de N35 en op 25 november wordt het besproken in de Tweede Kamer.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder