Verbinding A8-A9: provincie kiest Golfbaanvariant

Tracékeuze in lijn met ons eerder gegeven advies

07-06-2018  De nieuwe verbinding tussen de A8 en A9 moet worden aangelegd over de golfbaan van Heemskerk heen, zo wil Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het besluit om te kiezen voor deze zogenaamde Golfbaanvariant juichen wij van harte toe.

Gedeputeerde Staten (GS) heeft de keus mede op basis van de PlanMER, de adviezen en de aanbevelingen van ICOMOS, de ARO en de Commissie voor de milieueffectrapportage gemaakt. Ook de gesprekken met de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de ingediende zienswijzen, de uitkomsten van het geluidsonderzoek Broekpolder en de financiële haalbaarheid zijn bij het besluit meegenomen. Daarmee sluit GS aan bij het advies van de Stuurgroep Verbinding A8-A9.

Onderzochte alternatieven

Naast het Golfbaanalternatief zijn ook het Nul-plusalternatief, het upgraden en aanpassen van de N203, en het Heemskerkalternatief, een snelweg vanaf de afslag Heemskerk naar de A9, bekeken. Het Nul-plusalternatief draagt onvoldoende bij aan de doelstellingen van het project en is bovendien maatschappelijk onrendabel. In de afweging tussen het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief,  gaven de betere mogelijkheden om het Golfbaanalternatief in te passen in het landschap en de lagere kosten de doorslag. Het Golfbaanalternatief is 180 miljoen euro goedkoper dan het Heemskerkalternatief.

lobby loont

Wij zijn uiterst content met deze keuze. In ons advies hebben wij eveneens de Golfbaanvariant als beste beoordeeld en we zijn dan ook tevreden dat de provincie het advies overneemt.

 

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder