28-02-2017  Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht staan ook investeringen in infrastructuur weer hoog op de agenda. In Noord-Holland betekent dat een debat over de verbindingsweg tussen de A8 en de A9.

Files

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding in Noord-Holland zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Ook zorgt het voor overlast in Krommenie en Assendelft, zoals sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en de A9 is volgens evofenedex daarom van belang voor bewoners én bedrijven.

Debat

Aanstaande vrijdag organiseert evofenedex daarom in Oostzaan een debat over de infrastructuur in Noord-Holland. De noodzaak voor een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 en de Duinpolderweg komen tijdens het debat aan bod. Dit geldt ook voor de files op de A1, waarvan onderzoeksbureau TNO vorig jaar nog concludeerde dat de economische schade hiervan jaarlijks in de tientallen miljoenen euro’s loopt.

Schiphol

Tijdens het debat staat ook de toekomst van Schiphol centraal. Volgens evofenedex zorgt een betere netwerkkwaliteit en service op Schiphol ervoor dat meer bedrijven zich in Noord-Holland vestigen. De concurrentie met Frankfurt, Brussel, Luik en Heathrow is echter groot. evofenedex wil aangesloten ondernemers daarom voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen hierover laten debatteren met kandidaat-Tweede Kamerleden uit de regio.

Aan het debat nemen Barbara Visser (VVD), Huib van Essen (GroenLinks), Kees Verhoeven (D66),  Mahir Alkaya (SP), Mirthe Biemans (PvdA) en Nico Drost (ChristenUnie) deel.