04-02-2015  Gemeente Haren laat het verbod op doorgaand vrachtverkeer in de hele gemeente varen. Het plan stuitte op te veel problemen.

‘Zonaal vrachtverbod’

De gemeente Haren nam vorig jaar op aandringen van de gemeenteraad het principebesluit om een zogenoemd ‘zonaal vrachtverbod’ voor de hele gemeente in te voeren. Reden hiervoor is dat bewoners van het bij de gemeente behorende dorp Glimmen zeggen last te hebben van doorgaand verkeer, en dan vooral van vrachtverkeer.

Tegenstrijdig

EVO en TLN lieten weten grote moeite te hebben met dit besluit, evenals de nabijgelegen gemeenten Tynaarlo en Groningen. Volgens TLN en EVO was het plan onvoldoende onderbouwd en niet handhaafbaar. Nederland profileert zich wereldwijd als logistiek topland en het is volgens de organisaties dan ook tegenstrijdig om in eigen land dit soort barrières op te werpen voor het vervoer van goederen.

Bredere oplossing

Een verbod op doorgaand vrachtverkeer zou financiële consequenties hebben voor bedrijven. Het zou de logische routes beperken en bedrijven verplichten alternatieve routes te kiezen die onveiliger of langer zijn. Dit draagt niet bij aan een gezond noordelijk ondernemersklimaat. EVO en TLN pleitten daarom voor een bredere oplossing; zo moet er eerst worden onderzocht of en in welke mate het vrachtverkeer overlast veroorzaakt.