Zoetermeer, 1 november 2013

A1 van groot belang voor economie

De verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente is weer een stap dichterbij gekomen. Vandaag hebben Rijk, provincies en gemeenten een bestuursovereenkomst voor de verbreding gesloten. Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland stellen dat de verbreding van de A1 is van groot economisch en sociaal belang.

Verbreding

TLN, EVO, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland pleiten al jaren voor de verbreding van deze belangrijke transportcorridor. De A1 wordt tussen Apeldoorn en Deventer verbreed naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en het knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken. De verbreding kost in totaal 403 miljoen euro, waarvan de regionale partners maar liefst een kwart voor hun rekening nemen.

Belangrijk

Het vrachtverkeer maakt veel gebruik van de A1 tussen Apeldoorn en Twente. Dit is zowel  internationaal verkeer, tussen de mainports Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en Duitsland en Midden- en Oost-Europa, alswel regionaal verkeer in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat op het traject Markelo-Rijssen in beide richtingen dagelijks alleen al 15.000 vrachtauto’s rijden. Naar verwachting neemt dit aantal in de toekomst alleen maar toe.

Parkeerplaatsen

De verbreding van de A1 is van groot belang voor de Nederlandse economie. TLN en EVO willen dat naast extra rijstroken ook dat het aantal veilige parkeerplaatsen langs de A1 wordt uitgebreid. Langs de A1 bestaat een groot tekort aan rustplaatsen waardoor chauffeurs vaak lang moeten zoeken naar een geschikte veilige rustplaats. Dit tekort neemt alleen maar toe als de economie in Europa verder aantrekt.