09-01-2015  Het Rijk is begonnen met de procedures voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en het knooppunt Azelo in Twente. EVO heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

De komende periode laat het Rijk een Milieueffectrapport opstellen en. Ook volgt de uitwerking van een tracébesluit.

Belangrijke verbinding

De A1 Apeldoorn-Azelo is voor het functioneren van  bedrijven in Oost-Nederland een belangrijke verbinding en voor heel Nederland een belangrijke achterlandverbinding naar Duitsland en Oost-Europa. De Economische Wegwijzer van EVO en TLN becijferde de schade van de knelpunten voor bedrijven op ongeveer 3,6 miljoen euro per jaar.

Twee fasen

De jarenlange lobby voor verbreding van de A1 heeft effect gehad. Rijk en regio hebben afgesproken om de A1 in twee fasen te verbreden. In de periode 2017-2020 wordt de weg aanpakt tussen Twello en Deventer en tussen Deventer Oost en Rijssen. In de periode 2024 -2026 vindt verbreding plaats van de weg tussen het knooppunt Beekbergen en Twello en tussen Rijssen en het knooppunt Azelo.

Doorstroming

EVO heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de plannen van het Rijk. EVO pleit ervoor te onderzoeken hoe de doorstroming te garanderen is op de aansluiting tussen verbrede en nog niet verbrede weg. EVO zelf denkt dan aan het omzetten van de spitsstrook in een volwaardige rijstrook of het verlengen van invoegstroken.