18-05-2016  De capaciteit van de A12 en de A27 bij Utrecht wordt vergroot. Zowel op de A12 aan de zuidkant als op de A27 ten oosten van de stad staan namelijk vrijwel dagelijks files. Dat heeft een negatieve invloed op de doorstroming op de Ring Utrecht, de draaischijf in het Nederlandse wegennet.

Project

De capaciteit van de A27 en de A12 wordt vergroot door verbreding en het verkeerskundig ontweven van de rijstroken tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. De werkzaamheden aan de Ring starten in 2018. Volgens Rijkswaterstaat moet de ombouw in 2026 zijn afgerond.

Groene verbinding

In de stad Utrecht gaan stemmen op tegen verbreding van de A27. Ter compensatie en verbetering van de leefomgeving wil Rijkswaterstaat daarom een overkapping bouwen over de A27 tussen de stad en Amelisweerd. 

Economische schade

De slechte doorstroming op de Ring Utrecht en de A12, A27 en A28 veroorzaakt een economische schade van vele miljoenen euro’s voor het goederenvervoer. Dat blijkt uit het onderzoek dat TNO jaarlijks uitvoert in opdracht van EVO en TLN. EVO is daarom voorstander van een grondige aanpak van de Ring en is tevreden met de aangekondigde aanpak.

Mobiliteitsplan

Een volwaardige Ring rondom Utrecht is ook een belangrijk uitgangspunt voor het welslagen van het recent gelanceerde Mobiliteitsplan van de stad Utrecht. Het stadsbestuur wil namelijk automobilisten zonder bestemming in de stad meer over de Ring laten rijden.

Afstemming

Wel heeft EVO bij politici in de regio Utrecht haar zorgen geuit over het gebrek aan samenhang en afstemming van beide projecten. De verbreding van de Ring Utrecht moet immers nog starten, terwijl de stad Utrecht al bezig is de capaciteit van binnenstedelijke wegen te verminderen.