16-05-2011  De verbreding van de A2 tussen Maasbracht en Geleen staat ter discussie. Limburgse overheden zeggen signalen te hebben gekregen dat Rijkswaterstaat de extra rijstroken wil schrappen.

Ondernemend Limburg, Kamer van Koophandel, TLN en EVO pleiten al geruime tijd voor structurele verbetering van de A2. Het is een van de hoofdverkeersassen van Nederland en de economische slagader van Limburg.

Door de spitsstroken aan beide zijden van de A2 die dit jaar zijn aangelegd tussen Het Vonderen (Maasbracht) en Kerensheide (Geleen) zijn de problemen tijdelijk opgelost, maar structurele verbreding blijft noodzakelijk om de toekomstige groei van het verkeer effectief op te vangen, stellen de organisaties.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2009 (MIRT) stond de definitieve oplossing voor de A2 tussen Maasbracht en Geleen op de planning voor 2016-2018. De hele A2 tussen Eindhoven en Geleen loopt tegen zijn capaciteitsgrenzen aan, waarbij extra verkeersdruk is ontstaan vanaf knooppunt Het Vonderen naar het Zuiden door de A73. De organisaties willen daarom voorkomen dat de verbreding van de A2 weer ter discussie komt te staan.

Om de economische kansen van Brainport 2020 en de gunstige Europese ligging van Limburg optimaal te benutten, is het van cruciaal belang dat de A2 blijft doorstromen tussen de ‘uiteinden’, bij knooppunt Leenderheide en de Duitse en Belgische grens. De economische schade voor alleen het vrachtverkeer bedroeg in 2009 tussen Leenderheide en Kerensheide al 9,3 miljoen euro.

Ondernemend Limburg, KvK, TLN en EVO roepen de regionale bestuurders dan ook op om dit als belangrijkste punt mee te nemen in het regionale overleg met de minister over het MIRT 2011.