06-12-2016  De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz, heeft aangegeven in 2017 de startbeslissing te nemen over de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel  en Gouwe. Hiermee wordt de eerste stap gezet in de besluitvorming naar de daadwerkelijke verbreding.

Hard nodig

Dit is hard nodig. Volgens de Economische Wegwijzer 2016 van EVO was dit traject goed voor 7,6 miljoen euro aan directe economische schade als gevolg van de files in 2015.

Mogelijke oplossingen

Een belangrijke bijdrage aan de doorstroming op dit traject zal een extra rijstrook of spitsstrook zijn in beide richtingen. Hiermee wordt de doorstroming verbeterd. Tegelijkertijd zullen de ontwerpers onder andere moeten kijken naar de effecten ervan op het hele netwerk, de op- en afritten en het onderliggend wegennet om zo geen verkeersinfarcten in andere regio te creëren.

Not done

Anno 2016 en verder is het ‘not done’ om alleen voor meer asfalt te pleiten. De beleidsmakers en de politiek willen graag een pakket aan oplossingen dat de bereikbaarheid en de kwaliteit van de regio de komende decennia moet verbeteren. EVO denkt ook hier graag mee.

Energieneutraal

In het advies van EVO staat onder meer dat dit verbrede traject volledig energieneutraal kan worden wanneer bijvoorbeeld zonnepanelen langs het traject worden geplaatst. Verder kunnen bedrijventerreinen en (natuur)gebieden langs de A20 verder worden ontwikkeld. Hier profiteert dan niet alleen de regionale economie van maar ook de ruimtelijke inrichting.

Rol EVO

EVO zet zich al jaren in voor de aanpak van dit knelpunt door stevige lobby te voeren in de Tweede Kamer en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tevens heeft EVO flink gelobbyd in de regio. Deze lobby heeft eind 2015 geresulteerd in een motie van de VVD en de PvdA voor een versnelde verbreding van de A20.

Blijven inzetten

Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen in eerste instantie een aantal andere projecten uit te voeren in de Rotterdamse regio zoals de aanleg van de A13 Rotterdam en de Blankenburgtunnel. Nu is de oostflank van Rotterdam aan de beurt met de aanpak van de A20. EVO zal zich de komende jaren blijven inzetten voor een voortvarende besluitvorming zodat de verbreding zo spoedig mogelijk plaatsvindt.