15-06-2011  De verbreding van de A50 tussen Ewijk en Valburg kan definitief van start gaan. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente Beuningen afgewezen.

De A50 is een cruciale noord-zuidverbinding voor het vrachtverkeer. Niet alleen voor het regionale verkeer in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, maar ook voor internationaal (goederen)verkeer tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied.

In de Economische Wegwijzer van EVO en TLN wordt de jaarlijkse schade als gevolg van files op dit knooppunt geschat op ruim 15 miljoen euro. De file staat daarmee op de derde plaats in de lijst van duurste files voor het goederenvervoer in Nederland.

Door de verbreding van het wegtraject vermindert de economische schade voor het bedrijfsleven.

EVO en TLN wijzen er wel op dat de verbreding van de A50 niet toereikend is om de verwachte groei van het goederenvervoer op te vangen. Om een robuust wegennetwerk in de Stadsregio veilig te stellen is ook de doortrekking van de A15 tussen het knooppunt Ressen en de A12 dringend nodig.